Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Dynamic Data List Form Dynamic Data List Form

Mostra la llista de dades dinàmica

Test DDL

Text Box Select  
test 4 option 3 Visualitzar
test option 1 Visualitzar
test2 option 1 Visualitzar
test option 3 Visualitzar